Sinan YÜCE

Düzensizlik İçerisindeki Düzen (Entropi)

1177417_620x410

“Bilim İnsanları Düzensizlik içerisindeki düzeni, en iyi olanı ararken bir çok araştırılması gereken konularla karşılaşmış derinlemesine incelemelerde bulunmuş formüle etmiştir.

 

Termodinamiğin ikinci yasası olan entropi, bir termal işlem varsa bu işlemin yönünü belirler. Termal bir işlem varsa entropi ya sıfıra eşit olur ya da pozitif değer alır. Tespitlerinde bulunmuşlardır.

 

Örnek olarak; Bir termodinamik sistem ele alırsak, Bu sistemde mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjiyi temsil eden termodinamik terimine “entropi” denilir. Bir sistemdeki düzensizliktir. Gündelik hayatta sadece termodinamikte değil, istatistikten teolojiye birçok alanda kullanılır. Bilimsel olarak “S” harfi ile gösterilir.

b35a95f2-7038-4cb3-988e-cceff5ee9b76

Fiziksel olarak entropiyi daha iyi anlamak gerekirse şu örnekler verilebilir: Canlılar belli bir andan sonra ölümü tadarlar, bilgisayarlar ve telefonlar eskirler ve evrendeki düzensizlik sürekli olarak artma eğilimindedir. Bilim adamları düzensizliği entropi adı verilen nicelik ile ölçerler. Sistemlerdeki düzensizlik arttıkça, entropi de doğru orantılı olarak artar. Bununla birlikte faydalı enerji miktarı sürekli azalır. Faydasız enerji (entropi) ise artmaktadır.

“Evrende neresi olursa olsun, en büyük galaksilerden atomun en küçük yapı taşına kadar, bir düzenle karşılaşırız. Bu düzenli, özel evrenin merkezinde bilgi kavramı yatmaktadır. Yüksek derecede özelleşmiş olan ve organize edilmiş bir düzenleme sergileyen bir sistem, tarif edilebilmek için çok yoğun bir bilgi gerektirir. Ya da bir başka deyişle bu sistem yoğun bir bilgi içermektedir. Bu durumda çok merak uyandırıcı bir soru ile karşı karşıya geliriz:

Eğer bilgi ve düzen, sürekli olarak yok olmaya yönelik doğal bir eğilime sahiplerse, Dünya’yı çok özel bir yer kılan bütün o bilgi ilk başta nereden gelmiştir? 

Evren, zembereği yavaş yavaş boşalan bir saate benzemektedir. Öyleyse ilk başta nasıl kurulmuştur?”

Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropiyi tanımlarsak;

DS=dQ/T (Burada q enerjisi, tersinir sistemler için verilmiştir. Tersinir durumlarda entropi sıfıra eşittir fakat tersinmez durumlarda entropi sıfırdan mutlak suretle büyük olmak zorundadır. Gerçek hayatta tersinir sistem yani Carnot makinası yoktur)

Bu yasa, makinelerdeki verimlilik sınırının sadece mühendisler ve tasarımcıların hatalarından değil, doğanın kanunlarından da kaynaklandığını açıklamaktadır. Eğer ısı %100’lük bir başarıyla işe çevirebilseydi, daimi hareket makinesi tasarlanabilirdi. Ancak doğanın kanunlarından dolayı sadece belirli bir miktar ısı faydalı işe dönüşebilmekte, geri kalanı ise sistem içinde kaybolmaktadır. Yani, bir motorun veya bir makinenin her devrinde bir miktar enerjinin kaybedilmesi entropide artışa neden olmaktadır. Bir makinenin verimini maksimum seviyeye çıkarabilmek için entropinin minimum seviyeye düşürülmesi gerekmetedir. Fransız mühendis Carnot’un adını alan Carnot Devresi, devre parçalarının son derece hassas ve sürtünmesiz olduğu olası en verimli motordur. Bu motorda faydasız ısı israfı olmaması olmamakta ve entropi minumum seviyededir.

lokomotif_1

Entropinin sıfırdan küçük olma durumu imkânsızdır. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, izole bir sistemin entropisinin hiç bir zaman azalamayacağı belirtilmiştir.”

 

Bir çok yasa ve kanunun açıkladığı ya da açıklayamadığı her konuda, Hiçbir zaman unutulmaması gereken tek ve en büyük gerçek ise ;

O, yedi(7) göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? (67/MULK-3)

Bilgi Üretimi, Yönetimi ve Güvenliği/

Information Generation, Management and Security/

Sinan YÜCE

Güvenlik Bilimleri Uzmanı /Safety Science Specialist

Bilgisayar Mühendisi/Computer Engineer

İnsan, Bilim İnsanı/Human,Scientist

Bir cevap yazın