Sinan YÜCE

Bilgi Güvenliği(Infosec)

İnsan ve insanlık tarihine ait yerleşim merkezleri bilim yol yöntemleri kullanılarak araştırılmaya devam ederken, evren de bulunan tarihin en eski canlıları olarak bilinen dinozorların bilim araştırmaları ve çeşitli kaynaklara göre 65milyon yıl dan daha yaşlı olduğu belirtiliyor.

Bilgilerin güvenliği, doğruluğu, yanlışlığı, öneminden ziyade, “maddesel” değiş tokuş kavramının evrimleşerek süre içerisinde “paha, değer, fiyat, eder” kavramlarıyla anlam kazanması ve yer değiştirmesi sonucu önemli hale geliyor.

Kısacası herhangi bir “bilgi maddenin”, maddesel değeriyle ilgili hakkında edinilen ∑(toplam) bilgi değerini belirliyor. Bilginin edinim süreçleri içerisinde “Bilgi üretimi, yönetimi ve güvenliği” <<kozmos>> kapsam sınırları içerisinde bütün olarak değerlendirildiğinde bilgi ve mühendislik alanlarının tamamını ilgilendiren aşağıdaki “bilgi güvenliği” çalışması ortaya çıkmaktadır.

Açıklama:

Kozmos: “Evren ya da kâinat, uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. https://tr.wikipedia.org/wiki/Evren

Açıklama:

Bilginin üretimi, yönetimi ve güvenliği esnasında, (∑=toplam) pozitif bilimler marifeti ile “bilgi özü teorisi”http://sinanyuce.net/kitaplar-books/ (adresinden ulaşabilirsiniz) olarak adlandırdığım tümevarım ve tümden gelim geçerliği değişkenlik göstermediği sürece sabittir.

Bilgi güvenliği, nicelik, niteliğinde; gerek gerçek hayatta, gerek siber dünyada ve kozmos kapsamında ivmelenen (her)bilginin bütünlüğü daima sabittir.

(kendinde olan=kendine gelen=kendi ±çıkarımın)

Bilim ve bilgi teknoloji sistemlerinin gelişimi ile algo-ritmik yazılım dillerin ve dijital depolama yol yöntemlerinin gelişmeye başlaması Bilgi’nin üretimi, yönetimi problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilgi’nin üretim ve yönetim problemleri de güvenli bilgi, yani bilgi güvenliği alanını doğurmuştur.

Bilgi Güvenliği alanını anlaşılamayacak pozitif bilim ifadelerine boğmamak, yazılı ve görsel tarihin farklı konularda binyıllardır yapılan mutlak sonuçlara bağlanamamış farklı göreceli fikir tartışmaları yerine “ok ve yayın evcilleşmesi” ile ortaya çıkan dart(oklama) sporu ile örneklem göstermenin daha anlamlı ve doğru olacağı düşünceleri içerisindeyim.

Düşünceler eylemlerin aynası ise? Bilim kanun ve teorilerine göre eylem(hareketliliğin) gerçekleşmesi sırasında bilgi kaynağına başvurur, bilginin kaynağı, bilgiyi; bilim, kanun, teorileri ve bilgi güvenliği kapsamına göre onaylayamazsa bilgi geçerliliğini yitirir. (bilgi özü teorisi http://sinanyuce.net/kitaplar-books/) (bilgi modülerliği; bilginin kaynağı açısından pozitif bilginin bekletilmesi durumu dâhil olmaz)

“Açıklama:

Dart sporunun ortaya çıkışının 1500’lere dayandığı, bugünkü halini ise 19. Yüzyılın sonlarında aldığı söyleniyor. Dartın spor olarak kabul edilmesi, oyuncularının daha düzenli ve örgütlü bir şekilde faaliyet göstermesi ise 20. Yüzyılın başlarından itibaren gerçekleşiyor. 1908’de İngiltere’de publarda şans oyunlarının yasaklandığı bir dönemde, bir pub sahibi olan Anakin’in Dartı bir şans oyunu olarak mekânında oynatıyor olmasından dolayı mahkemeye verilmesi ve bunun üzerine Anakin’in mahkemede kurdurduğu bir Dart(oklama) tahtasına atışlar yaparak bunun bir şans değil beceri ve antrenman işi olduğunu kanıtlaması ile mahkemenin düşmesinin Darta bakış açısını geniş ölçüde değiştirdiği görülüyor. Dünya Dart Federasyonu (WDF) halen 63 ülkenin üye organizasyonları ile birçok önemli Dart faaliyetine ev sahipliği yapıyor.”

Dart sporu ile ilgili daha fazla bilgiye isterseniz http://www.tbbdf.gov.tr/dart_1 adresinden ya da  https://tr.wikipedia.org/wiki/Dart adreslerinden ulaşabilirsiniz.

(Görselde Dart’ın nasıl oynanması gerektiği ile ilgili teknik bilgiler verilmiştir. Dart oynamak için herhangi bir özel açı ile üçgen ya da  dörtgen veya daire gibi şekil oluşturmaya gerek yoktur.)

Bilgi; bilgi güvenliği, pozitif bilimler ve ilgili kanunlar kapsamında bütün olarak değerlendirildiğinde; herhangi bir gerçeği evrimleştirerek spor(oyun) dalı haline getirmeye gerek kalmaz.

Hatırlatmakta fayda var;

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli. (Aristoteles)

Bilim, bilginin istihsalidir.

Sinan YÜCE

Güvenlik Bilimleri Uzmanı

Bilgisayar Mühendisi

İnsan, Bilim İnsanı

Tarih:31.12.2019 Saat 00:00

Sağlıklı mutlu huzurlu yıllar geçirmenizi dilerim.