Sinan YÜCE

Kitaplar/Books

A)

“Çocuklarımız İçin İnternet Güvenliği” Ücretsiz E-Kitaplar

1-Çocuklarımız İçin İnternet Güvenliği E-Kitap (Virus-Worm-Trojan)

SHA-256:  e2f0cc6569bfa93eef0de518f707a61d7cc81a23a31d5db46d82218dea4bd33e

2-Çocuklarımız İçin İnternet Güvenliği E-Kitap (Network)

SHA-256: cd81f4878680bf5b95f5df180908076aa6c5e32a3350f6161a7801b9301eb4c9

3-Çocuklarımız için İnternet Güvenliği E-Kitap (Yaz Tatili)

SHA256:

7d7a2996cc89bc2c709120e6796944f2b851864ee5ab110e7b30eb0a79fe9cb3

B)

——————————————————————————————————————-

Bilgi Üretimi, Yönetimi ve Güvenliği

Mutlak Sonuçlar/İdeal Sonuçlar-Absolute Results/Include Results

i)Farklı kaynaklar ve kalıtsal bilgiler, “bilim insanı” kavramını; Sistemli bir şekilde bilgi edinmeye çalışan, uzmanlık gerektiren birden çok alanda uzman olabilen kişi ya da kişiler.” Olarak tanımlar.

i)Different sources and hereditary information include the concept of “scientist;; The person or persons who are trying to obtain information in a systematic way and can be an expert in multiple fields requiring expertise.”

j)Mutlak sonuçlar, kavramı ile ilgili farklı kaynaklar ve kalıtsal bilgiler kesinlik içeren sonuçlar anlamını kazandırmaktadır.

j)Absolute results, different sources and hereditary information about the concept give the meaning of içeren conclusive results..

k)İdeal sonuçlar kavramı ilgili farklı kaynaklar ve kalıtsal bilgiler göreceli/kendi sonuçlar anlamını kazanmıştır.

k)The concept of ideal results has gained the meaning of farklı relative / own results farklı from different sources and hereditary information.

Neyin, ne anlama geldiğini, ne için var olduğunu bilmek önemlidir…

It is important to know what it means, what it is for…

Bilim, mutlak sonuçlarla ilgilenirken, insan ya da insanların çoğu ideal sonuçlarla ilgilenir.

While science is concerned with absolute results, man or most people are interested in ideal results.


C

Bilgi Üretimi Yönetimi ve Güvenliği

Information generation, management and security

Bilgi Özü Teorisi

Information essence theory

Sinan YÜCE

İnsan, Bilim İnsanı

Human, Scientist