Sinan YÜCE

Blog/İş


Adli Bilişim:

Uçucu ya da kalıcı hafızası olan; bilgisayarlar, tabletler, hafıza kartları, telefonlar, depolama üniteleri, ağlar, donanımlar ve sistemler üzerinde; bilgi, belge ve veri bütünlüğü adına, adli, idari, iş ve işlemlerde silinmiş verilerin kurtarılması, verilerin kalıcı olarak silinmesi, verilerin meta-data bilgilerine ulaşılması, her türlü bilgi-bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması mütalaa ve bilenkişilik işlemlerinin yapılması işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Bilgisayar-Mobil-Depolama Ünitelerinde Veri Kurtarma ve Veri Analizi:

Adli bilişim yol ve yöntemlerini kullanarak, elde edilen verilerin uluslararası standartlarda ilgili yazılım ve platformlar ile büyük veri ve veri analizi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Kriptoloji- Bilgi-Güvenliği ve Siber Güvenlik:

Çeşitli bilgi öğelerinin, verilerin, belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesaj-verilerin güvenli bir ortamda alıcıya iletilmesi ya da iletilmiş mesajın deşifre edilmesidir. Şifreli verilerin, mesajların şifrelerin kırılması, işlemleri ile en küçük “sayısal nicelik” taşıyacak şekilde güvenliğinin sağlanması iş ve işlemlerini uluslararası standartlara uygun platform ve yazılım dilleri marifeti gerçekleştirmekteyiz.

Bilgi Sistemleri Uygulamaları:

Bilgi; aktarılması, depolanması, taşınması ve iletilmesinde kullanılan her türlü donanım yazılım ve yazılım programları marifeti ile gerçekleştirilmektedir. Tüm bilgi sistemleri uygulamalarının kurulması geliştirilmesi çözümlenmesi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Haberleşme ve Kablolu-Kablosuz Ağlar:

İletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.

Kablosuz Ağlar, kablolu iletişime alternatif olarak uygulanan, teknoloji kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan esnek bir iletişim sistemidir.

Kablolu Ağlar, farklı kablo kurgu modeller ve topoloji yöntemleri ile oluşturulan özel ağlar, kurulması, çözümlenmesi, proje geliştirilmesi, imhası işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Ağ ve Dağıtık Sistemler:

Bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların ve/veya iletişim cihazını iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu iletişim sistemleri ile

Bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümünün, işlendiği sistemlerin yapılandırılması çözümlenmesi imhası kurulumu geliştirilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Telekomünikasyon ve Büyük Ağlar:

İki ya da daha fazla kişi-kişilerin ya da sistem-sistemlerin, teknoloji-Bilim’i kullanarak bilgi alışverişinde bulunmaları ile,

Bilgi sistemleri, ağ topoloji ve ağ protokollerinin geliştirilmesi çözümlenmesi imhası üretilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Yazılım:

İlgili platform ve diller aracılığı ile masa üstü mobil web tabanlı her türlü yazılımı geliştirmekteyiz.

Eğitim:

Yukarıdaki konu üst, alt başlıkları ve içerikleri ile ilgili olarak bilim insanları akademisyenler ve uzman kadromuzla eğitimler vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi:

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı.

—————————————————————————————————————-

Güvenlik Bilimleri Uzmanı

(safety science specialist)

Bilgisayar Mühendisi

(computer engineer)

Bilgi Güvenliği Uzmanı

(information security expert)


Adli Bilişim

(forensics)

Bilgisayar-Mobil-Depolama Ünitelerinde Veri Kurtarma ve Analizi

(Data Recovery and Data Analysis in Computer-Mobile-Stroage Units)

Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği

(Cryptology and Information Security)

Bilgi Sistemleri Uygulamaları

(Information System Application)

Haberleşme ve Kablosuz Ağlar

(Communication and Wireless Networks)

Ağ ve Dağıtık Sistemler

(Network and Distributed Systems)

Telekomünikasyon ve Büyük Ağlar

(Telecommunication and Big Networks)